Školní družina

Provoz ŠD je od 6.00 h do 17.00 h

 Vychovatelky : 

Mgr. Světlana Martináková
Mgr. Pavla Moulisová
Bc. Kateřina Krejčová
Bc. Iveta Šilhová

vedoucí vychovatelka:

Eva Stehlíková

tel. : 378 028 543

e–mail: stehlikovaev@zs20.plzen-edu.cz

 

Poplatek za školní družinu: 200,- Kč za měsíc

Platba se provádí za období září - prosinec (800,- Kč) a leden - červen (1200,- Kč)

Číslo účtu: 49730-311/0100

Variabilní symbol: 2020

Konstantní symbol: 308

Specifický symbol bude uveden podle kódu žáka ŠD, který rodiče obdrželi/obdrží od vedoucí vychovatelky paní E. Stehlíkové.

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP