Zájezd do Anglie

 Ve dnech 20. – 26.5. jsme uspořádaly zájezd do Anglie. Zájezdu se zúčastnilo 43 žáků z 8. A 9.tříd, pedagogický doprovod zajistily Š. Franková a M. Šašková.
 V sobotu 20.5. ve 23 hodin jsme nastoupili do luxusního zájezdového autobusu a společně s naší průvodkyní Lenkou a dvěma řidiči vyrazili na noční cestu přes německo do Belgie.
 V neděli dopoledne jsme se zastavili v Bruselu u Atomia a prozkoumali tento 102 m vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne jsme se prošli historickým městem Bruggy, které je považováno za jedno z nejhezčích v Evropě a často se nazývá „Benátky severu“. Podnikli jsme vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech a v podvečer dorazili na ubytování do hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.
 V pondělí brzy ráno jsme se přeplavili trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. Přejeli jsme ke křídovým útesům Beachy Head a podnikli romantickou procházku po skalních útesech, které spadají do moře až z výše 162 m, nejkrásnější jsou tzv. Seven Sisters. Závěr procházky jsme strávili na oblázkové pláži.
 Odpoledne jsme navštívili přímořské letovisko Brighton, prošli se po pláži, koupili první „Fish and Chips“, někteří zkusili štěstí v hernách na molu. Prohlédli jsme si nejstarší mořské akvárium Sea Life Centre, prošli se parkem k Royal Pavilion, královskému sídlu postavenému v orientálním stylu pro Jiřího IV.
 Večer nás uvítaly naše hostitelské rodiny.
  V úterý nás přivítalo mětečko Salisbury s krásnou raně gotickou katedrálou s nejvyšší kostelní věží v Anglii (123m). Zde je v kapitulní síni vystaven originál Velké listiny svobod, kterou byl donucen anglický král Jan (známý jako Jan Bezzemek) podepsat v roce 1215.
 Přejeli jsme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě – Stonehenge. K monumentu se lze přiblížit pouze speciálními autobusy, které jedou z informačního centra. Objekt je oplocen a lze jej pozorovat pouze z dálky. V informačním centru je možno zhlédnout model monumentu, , repliky pravěké vesnice,  film který ukazuje, jak asi byl monument stavěn, je možno si vyzkoušet pohnout kamenem velikosti megalitů.
 Odpoledne jsme strávili procházkou podél „kamenů“ největšího megalitického komplexu v Británii – Avebury.
 Ve středu jme navštívili Londýnské muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Odpoledne se prošli centrem slavného univerzitního města Oxford. Navštívili jme kolej Christ Church College, jídelnu a schodiště, kde se natáčely scény pro filmy o Harry Potterovi.
 Ve čtvrtek ráno jsme se rozloučili s našimi „dočasnými“ rodiči a vyrazili na celodenní výlet do Londýna.
 Autobus nás přivezl ke královské observatoři ve čtvrti Greenwich. Překročili jsme nultý poledník, pokochali se nádherným výhledem na čtvrť City a prošli parkem ke kotvišti lodí. Lodí, která je v Londýně součástí veřejné dopravy, jsme se plavili kolem známých míst jako jsou Tower, Globe Theatre, Sant Paul’s Cathedral, London Townhall, Westminster Palace, pod London Bridge, Millenium Bridge Tower Bridge London Eye.
 Prošli jsme se po nábřeží Temže, navštívili 4D kino a projeli se na London Eye. Poté jsme pěšky prošli kolem Parlamentu, ulicí Whitehall na Traffalgar Square Leicester Square.
 Večer jsme metrem přejeli opět do části Greenwich, odkud jsme vyrazili na zpáteční cestu do Čech. Ke škole jsme přijeli kolem 14. Hodiny, unavení ale plní nových zážitků a skvělé nálady. Mnozí žáci prohlásili, že chtějí zpátky do Anglie.
 Po celou dobu zájezdu nás provázelo krásné slunečné počasí, dobrá pohoda. Žáci byli ukáznění, ochotní, dokonce na závěr děvčata vyluxovala autobus. Všichni je velmi chválili, řidiči, průvodkyně, hostitelské rodiny.

Mgr. Šárka Franková

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP