Dopravní soutěž

20.ZŠ se celoročně věnuje dopravní výchově v rámci dopravního kroužku pod vedením paní učitelky Moniky Kozákové. Pravidelně se účastní soutěží, které pořádá BESIP a POLICIE ČR. Pro žáky v 1.kategorii (mladší žáci) to byla premiéra, jmenovitě: Jonáš Kern, Antonín Myslík, Adéla Havránková a Anna Kučerová. Obsadili krásné 11.místo z devatenácti družstev. Žáci podávali vyrovnané výkony jak v teoretických vědomostech z pravidel silničního provozu a zdravovědy, tak i v praktických jízdách zručnosti nebo na dětském dopravním hřišti. Rozdíly bodů mezi jednotlivými umístěními byly velice těsné, někdy i shodné. Jsme spokojeni za 11.místo , které jsme si přivezli domů. Nejen v příštím roce, ale i v dalších letech se budou žáci snažit nabytými vědomostmi a zkušenostmi z dopravního kroužku přispívat svým chováním na silnicích ke snižování nehodovosti.

Mgr. Monika Kozáková

Zde najdete fotogalerii.

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP